2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Про нулі аналітичних у півплощині функцій заданого уточненого формального порядку

Винницький Б. В., Шаран В. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено опис послідовностей нулів аналітичних у півплощині $ℂ_{+} = \{z : Re z > 0\}$ функцій, які задовольняють умову $$\forall \varepsilon > 0\exists c_1 \in (0; + \infty )\forall z \in \mathbb{C}_{\text{ + }} :\left| {f(z)} \right| \leqslant c_1 \exp \left( {(\sigma + \varepsilon )\left| z \right|\eta (\left| z \right|)} \right)$$ де $0 ≤ σ < +∞$ — додатна неперервно диференційовна на $[0; +∞)$ функція, для якої $xη′(x)/η(x) → 0,\; x → +∞$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 7, pp 1013-1019.

Зразок цитування: Винницький Б. В., Шаран В. Л. Про нулі аналітичних у півплощині функцій заданого уточненого формального порядку // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 904–909.

Повний текст