2019
Том 71
№ 8

Всі номери

О функциональной полиустойчивости некоторых неавтономных квазилинейных дифференциальных систем

Витриченко И. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано достатні умови функціональної полістійкості, іцо узагальнює поняття експоненціальної полістійкості, для квазілінійиих диференціальних систем з граничною матрицею коефіцієнтів системи першого наближення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 7, pp 1115-1122.

Зразок цитування: Витриченко И. Е. О функциональной полиустойчивости некоторых неавтономных квазилинейных дифференциальных систем // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 989–995.

Повний текст