2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Один варіант проекційно-ітеративного методу, що базується на методі хорд

Галушко Н. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається питання застосування одного варіанту проекційно-ітеративііого методу до нелінійних інтегральних рівнянь. З'ясовуються достатні умови збіжності методу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 7, pp 1123-1128.

Зразок цитування: Галушко Н. Ю. Один варіант проекційно-ітеративного методу, що базується на методі хорд // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 996–1000.

Повний текст