2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Про мінімальні прості ідеали комутативних кілець Безу

Гаталевич А. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається спектр мінімальних простих ідеалів комутативних кілець Безу. Отримані результати застосовано до задачі діагональної редукції матриць над такими кільцями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 7, pp 1129-1134.

Зразок цитування: Гаталевич А. І. Про мінімальні прості ідеали комутативних кілець Безу // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 7. - С. 1001–1005.

Повний текст