2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сингулярно збурені нормальні оператори

Дудкін М. Є.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено узагальнення означення сингулярно збурених операторів на випадок нормальних операторів. Для цього використано ідею нормальних розширень передиормального оператора і доведено формулу для резольвент нормальних розширень типу М. Г. Крейиа для резольвент само-спряжеиих розширень. Крім цього встановлено взаємно однозначну відповідність між множиною сингулярних збурень рангу один і множиною сингулярно збурених (рангу один) операторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 8, pp 1177-1187.

Зразок цитування: Дудкін М. Є. Сингулярно збурені нормальні оператори // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 8. - С. 1045–1053.

Повний текст