2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Предельные теоремы для условных распределений с учетом больших уклонений

Заиграев А. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються можливі граничні закони для багатовимірного умовного розкладу підмиожиии компонент суми незалежних однаково розподілених випадкових векторів за умови, що інші компоненти знаходяться в області великих відхилень. Припускається, що згаданий розклад є абсолютно неперервним і належить області притягання нормального закону, але має „важкі хвости". Запропонований підхід грунтується па локальній теоремі для великих відхилень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 8, pp 1188-1200.

Зразок цитування: Заиграев А. Ю. Предельные теоремы для условных распределений с учетом больших уклонений // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 8. - С. 1054–1064.

Повний текст