2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Добуток абелевої групи на нільпотентну

Городник О. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається структура добутку абелевої групи на нільпотентну. Наведені умови, при яких існує нормальний дільник в одному з множників, що узагальнює відомі результати про добуток двох абелевих груп. Отримані твердження застосовуються для опису будови добутку нескінченної циклічної та періодичної нільпотентної підгруп.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 9, pp 1314-1320.

Зразок цитування: Городник О. В. Добуток абелевої групи на нільпотентну // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 9. - С. 1165–1171.

Повний текст