2019
Том 71
№ 9

Всі номери

О задаче Соболева в полной шкале банаховых пространств

Лось В. М., Ройтберг Я. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

В обмеженій області $G$ з межею $3G$, що складається з компонент різних розмірностей, розглядається еліптична гранична задача в повних шкалах банахових просторів. Порядки граничних виразів довільні, вони псевдодиферепціальиі вздовж $∂G$. Доведено теорему про повний набір ізоморфізмів, розвинуто ЇЇ застосування. Результати залишаються вірними для еліптичних з параметром і параболічних задач Соболева, а також для систем структури Дугліса — Ніренберга.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 9, pp 1330-1342.

Зразок цитування: Лось В. М., Ройтберг Я. А. О задаче Соболева в полной шкале банаховых пространств // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 9. - С. 1181–1192.

Повний текст