2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Дифузійний процес па площині з мембранами на двох прямих, що перетинаються

Панамарчук О. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано узагальнений дифузійний процес в $ℝ^2$ з одиничною матрицею дифузії та вектором переносу з $δ$-функціями, зосередженими на двох прямих, що перетинаються.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 9, pp 1362-1369.

Зразок цитування: Панамарчук О. В. Дифузійний процес па площині з мембранами на двох прямих, що перетинаються // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 9. - С. 1210–1216.

Повний текст