2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одном методе разложения многочлена на множители

Джалладова И. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано та обгрунтовано чисельний метод розкладу многочлена з комплексними коефіцентами на множники. Побудовано алгоритм розкладу многочлена з дійсними коефіцієнтами на дійсні множники у випадку кратних коренів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 9, pp 1441-1447.

Зразок цитування: Джалладова И. А. Об одном методе разложения многочлена на множители // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 9. - С. 1281–1286.

Повний текст