2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Метод параметрикса для параболического уравнения на римановом многообразии

Бондаренко В. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На рімановому многовиді недодатної кривизни наведено конструкцію побудови фундаментального розв'язку параболічного рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 11, pp 1627-1634.

Зразок цитування: Бондаренко В. Г. Метод параметрикса для параболического уравнения на римановом многообразии // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1443–1448.

Повний текст