2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Про обмеженість повної варіації логарифма добутку Бляшке

Васильків Я. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено, що для збіжного в одиничному крузі добутку Бляшке $B(z)$ умова $ - ∞ < \int^1_0 \log(1−t)n(t,B)dt$ є достатньою для обмеженості повної варіації $\log B$ на колі радіуса $r,\; 0 < r < 1$ а для добутків $B(z)$ з нулями, зосередженими лише на одному промені, вона також і необхідна. Тут $ n(t, B) $ — кількість нулів функції $B(z)$ в крузі радіуса $t$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 11, pp 1635-1642.

Зразок цитування: Васильків Я. В. Про обмеженість повної варіації логарифма добутку Бляшке // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1449–1455.

Повний текст