2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Приближение одного класса дифференцируемых функций кусочно-эрмитовыми $L$- сплайнами

Новиков С. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено точні значения верхніх меж відхилень кусково-ермітових $L$ - сплайнів на деяких класах функцій, які задаються системами лінійних диференціальних операторів з неперервними коефіцієнтами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 11, pp 1693-1703.

Зразок цитування: Новиков С. И. Приближение одного класса дифференцируемых функций кусочно-эрмитовыми $L$- сплайнами // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1495–1504.

Повний текст