2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Апріорні оцінки розв'язків лінійних параболічних за- дач з коефіцієнтами з соболєвських просторів

Романенко І. Б., Скрипник І. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто загальну початково-крайову задачу для лінійного параболічного рівняння довільного парного порядку в анізотропних соболевських просторах. Доведено існування, єдиність розв'язку та апріорну оцінку для нього.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 11, pp 1733-1748.

Зразок цитування: Романенко І. Б., Скрипник І. В. Апріорні оцінки розв'язків лінійних параболічних за- дач з коефіцієнтами з соболєвських просторів // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1534–1548.

Повний текст