2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Будова деяких класів г руп з локально циклічними абелевими підгрупами

Кузенний М. Ф., Мазніченко С. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються групи з локально циклічними абелевими підгрупами. Конструктивно описано локально розв'язні групи такого роду, що мають неодиничну періодичну частину, а також локально розв'язні групи, у яких всі абелеві підгрупи циклічні.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 12, pp 1824-1838.

Зразок цитування: Кузенний М. Ф., Мазніченко С. В. Будова деяких класів г руп з локально циклічними абелевими підгрупами // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 12. - С. 1614–1627.

Повний текст