2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О теореме Джексона для периодических функций в пространствах с интегральной метрикой

Пичугов С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується апроксимація тригонометричними поліномами періодичних функцій у метричних (ненормованих) просторах, що є узагальненням просторів $L_p , 0 < p < 1,$ і $L_0$ . Зокрема, доведено багатовимірну теорему Джексона в $L_p (T^m ),\; 0 < p < 1$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 1, pp 133-147.

Зразок цитування: Пичугов С. А. О теореме Джексона для периодических функций в пространствах с интегральной метрикой // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 1. - С. 122-133.

Повний текст