2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Критерий унитарного подобия минимальных пассивных систем рассеяния с заданной передаточной функцией

Аров Д. З., Нудельман А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдені необхідні та достатні умови, за якими всі мінімальні пасивні системи розсіяння, що мають задану передаточну оператор-функцію, унітарно еквівалентні. Ці умови помітно спрощуються в спеціальних, але важливих для застосувань випадках; зокрема, у випадку, коли передаточна функція с раціональною, та у більш загальному випадку, коли вона с псевдопродовжуваною.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 2, pp 161-172.

Зразок цитування: Аров Д. З., Нудельман А. А. Критерий унитарного подобия минимальных пассивных систем рассеяния с заданной передаточной функцией // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 2. - С. 147-156.

Повний текст