2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Резольвентні ядра, що є апроксимацією одиниці, та лінійні задачі теплообміну

Берроне Л. Р.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримані достатні умови, при яких інтегральне рівняння Вольтерра з ядром, що залежить від зростаючого параметра $\alpha$, допускає наближення одиниці відносно $\alpha$ у вигляді резольвентного ядра. У цьому випадку розв'язок інгегрального рівняння прямує до нуля, коли а прямує до нескінченності, і отримані оцінки цієї збіжності в $L^{\infty}$. За допомогою цих результатів одержані оцінки збіжності лінійних граничних умов Діріхле, коли коефіцієнт теплообміну прямує до нескінченності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 2, pp 183-203.

Зразок цитування: Берроне Л. Р. Резольвентні ядра, що є апроксимацією одиниці, та лінійні задачі теплообміну // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 2. - С. 165-182.

Повний текст