2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Взаємозв'язок спектрального і коефіцієнтного критеріїв стійкості в середньому квадратичному для систем лінійних стохастичних диференціальних та різницевих рівнянь

Коренівський Д. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено взаємозв'язок (еквівалентність) спектрального і алгебраїчного, коефіцієнтного (вираженого в термінах матричного алгебраїчного рівняння Сільвестра) критеріїв асимптотичної стійкості в середньому квадратичному для трьох класів систем лінійних рівнянь із змінними випадковими збуреннями коефіцієнтів - диференціальних стохастичних рівнянь Іто, різницевих стохастичних рівнянь з дискретним часом та різницевих стохастичних рівнянь з неперервним часом.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 2, pp 260-266.

Зразок цитування: Коренівський Д. Г. Взаємозв'язок спектрального і коефіцієнтного критеріїв стійкості в середньому квадратичному для систем лінійних стохастичних диференціальних та різницевих рівнянь // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 2. - С. 228-233.

Повний текст