2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Усереднення багаточастотної крайової задачі з лінійно перетвореним аргументом

Бігун Я. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено існування розв'язку і одержано оцінку похибки методу усереднення для багато-частотної системи з лінійно перетвореним аргументом і багатоточковими крайовими умовами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 3, pp 335-345.

Зразок цитування: Бігун Я. Й. Усереднення багаточастотної крайової задачі з лінійно перетвореним аргументом // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 3. - С. 291-299.

Повний текст