2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Дифузійна апроксимація моделі Райта - Фішера популяційної генетики: однолокусний двоалельний випадок

Коад Р. У.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується авторегресивна дифузійна апроксимація моделі Райта — Фішера популяційної генетики. Для цього використовується марковський ланцюг з незалежними змінними, підпорядкованими розподілу Бернуллі. Методи авторегресивної дифузії та усереднення алельних частот дозволяють звести проблему, що вивчається, до дифузійного процесу Орнстейна -Уленбека з дискретам часом, Нормований процес усереднених частот має в стані рівноваги незалежні індикатори алельних частот з постійною умовною дисперсією. Встановлюється час, потрібний однодомній деплоїдній популяції розміром $N$, що складається з $r$ поколінь, для того щоб досягти стану рівноваги усереднених алелрьних частот в однолокусній двоалельній моделі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 3, pp 388-399.

Зразок цитування: Коад Р. У. Дифузійна апроксимація моделі Райта - Фішера популяційної генетики: однолокусний двоалельний випадок // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 3. - С. 336-345.

Повний текст