2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Глобальні малі розв'язки задачі Коші для однієї папівлінійної системи рівнянь термопружності

Боценюк О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для однієї иапівліпійної системи рівнянь термопружності одержано теорему існування та єдиності глобальних розв'язків у багатовимірному просторі за умови, що початкові дані достатньо малі. Встановлено також оцінки спадання розв'язків за часом.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 4, pp 499-512.

Зразок цитування: Боценюк О. М. Глобальні малі розв'язки задачі Коші для однієї папівлінійної системи рівнянь термопружності // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 4. - С. 435-446.

Повний текст