2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Методи виведення стохастнчної ієрархії Больцмана

Петрина Д. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто різні методи виведення стохастичної ієрархії, що відповідає стохастичній динаміці, яка є границею Больцмана - Греда від гамільтопової динаміки пружних куль. Розв'язки стохастичної ієрархії є границею Больцмана - Греда розв'язків ієрархії ББГКІ для пружних куль у всьому фазовому просторі. Запропоновано нову концепцію редукованих функцій розподілу, що відповідають стохастичній динаміці. Нові функції розподілу враховують вклади від гіперплощии менших розмірностей, де взаємодіють стохастичпі точкові частинки. Розв'язки рівняння Больцмана співпадають з одпочастииковими функціями розподілу стохасшчиої ієрархії Больцмана і зображуються інтегралами по гіперповерхпях, де стохастичпі точкові частки взаємодіють.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 4, pp 543-563.

Зразок цитування: Петрина Д. Я. Методи виведення стохастнчної ієрархії Больцмана  // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 4. - С. 474-491.

Повний текст