2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Задачи Дирихле для осесимметричпых потенциальных полей в круте меридианной плоскости. I

Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розроблено нові методи розв'язання крайових задач в меридіанній площині осесиметричного потенціального солеіюїдального поля, що враховують природу та специфічні особливості осесиметричних задач. Одержано в явному вигляді розв'язки задач Діріхле для осесиметричного потенціалу та функції течії Стокса в крузі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 4, pp 564-585.

Зразок цитування: Плакса С. А. Задачи Дирихле для осесимметричпых потенциальных полей в круте меридианной плоскости. I // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 4. - С. 492-511.

Повний текст