2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Апроксимація загальних потенціалів нульового радіуса

Альбевіро С., Нижник Л. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено результати про апроксимацію загальних операторів Шредінгера з потенціалом нульового радіуса в сенсі резольвентно! збіжності за нормою. Побудовано апроксимацію δ’-взаємодії за допомогою нелокальних неермітових потенціалів (без перенормування константи взаємодії).

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 5, pp 664-672.

Зразок цитування: Альбевіро С., Нижник Л. П. Апроксимація загальних потенціалів нульового радіуса // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 5. - С. 582-589.

Повний текст