2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Некоторые задачи для многомерного интегро-дифференциального гиперболического уравнения

Алдашев С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено коректність задач Коші, Гурса та Дарбу для багатовимірного інтегро-диференціаль-ного гіперболічного рівняння, яке зустрічається в біології.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 5, pp 673-679.

Зразок цитування: Алдашев С. А. Некоторые задачи для многомерного интегро-дифференциального гиперболического уравнения // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 5. - С. 590-595.

Повний текст