2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про одне узагальнення еволюційного критерію Березанського самоспряженості оператора

Горбачук В. І., Горбачук М. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Описуються всі слабкі розв'язки на (0, ∞) диференціального рівняння першого порядку в банаховому просторі та вивчається їх поведінка в околі нуля. Результати застосовуються для встановлення необхідних і достатніх умов істотної максимальної дисипативності дисипативного оператора у гільбертовому просторі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 5, pp 694-702.

Зразок цитування: Горбачук В. І., Горбачук М. Л. Про одне узагальнення еволюційного критерію Березанського самоспряженості оператора // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 5. - С. 608-615.

Повний текст