2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Про швидкість збіжності методу Рітца для звичайних диференціальних рівнянь

Якимів Р. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано прямі та обернені теореми апроксимації методом Рітца розв'язків самоспряжених крайових задач для рівняння Штурма - Ліувілля на скінченному інтервалі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 5, pp 803-808.

Зразок цитування: Якимів Р. Я. Про швидкість збіжності методу Рітца для звичайних диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 5. - С. 702-706.

Повний текст