2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ранговые признаки управляемости для краевой задачи линейной системы интегро-диффереициальиых уравнений с импульсным воздействием

Ахметов М. У., Сеілова Р. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Визначено необхідні та достатні умови розв'язності крайової задачі для лінійної системи інтегро-дифереидіальних рівнянь з імпульсною дією. Доведено теореми про існування та інтегральне зображення лінійних інтегро-сумарних рівнянь Вольтерра другого роду та лінійної системи інтегро-диференціальних рівнянь з імпульсною дією у фіксовані моменти часу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 6, pp 827-836.

Зразок цитування: Ахметов М. У., Сеілова Р. Д. Ранговые признаки управляемости для краевой задачи линейной системы интегро-диффереициальиых уравнений с импульсным воздействием // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 6. - С. 723–730.

Повний текст