2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Задачи Дирихле для осесимметричиых потенциальных полей в круге меридианной плоскости. II

Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розроблено нові методи розв'язання крайових задач в меридіанній площині осесиметричного потенціального соленоїдального поля, що враховують природу та специфічні особливості осе-симетричних задач. Одержано в явному вигляді розв'язки задач Діріхле для осесиметричного потенціалу та функції течії Стокса в крузі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 6, pp 856-867.

Зразок цитування: Плакса С. А. Задачи Дирихле для осесимметричиых потенциальных полей в круге меридианной плоскости. II // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 6. - С. 748–757.

Повний текст