2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Гладкий розв'язок задачі Діріхле для квазілінійного гіперболічного рівняння другого порядку

Митропольський Ю. О., Хома H. Г., Хома С. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основі точного розв'язку лінійної задачі Діріхле $u_{tt} - u_{xx} = f\left( {x,t} \right),\; u(0,t) = u(π,t) = 0,\; u(x,0) = u(x,2π) = 0, 0 ⩽ x ⩽ π, 0 ⩽ t ⩽ 2π$ одержано умови розв'язності відповідної задачі Діріхле для квазілінійного рівняння $u_{tt} − u_{xx} = f(x, t, u, ut)$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 7, pp 1068-1074.

Зразок цитування: Митропольський Ю. О., Хома H. Г., Хома С. Г. Гладкий розв'язок задачі Діріхле для квазілінійного гіперболічного рівняння другого порядку // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 931-935.

Повний текст