2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Оценка неизвестного параметра в задаче Коши для уравнения в частных производных первого порядка при малых гауссовских возмущениях

Бондарев Б. В., Дзундза А. И., Симогин А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

При спостереженні за реалізацією розв'язку задачі Коші отримано оцінку максимальної правдоподібності невідомого параметра. Побудовано експоненціальну нерівність для ймовірності великих відхилень оцінки від дійсного значення параметра.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 7, pp 1147-1155.

Зразок цитування: Бондарев Б. В., Дзундза А. И., Симогин А. А. Оценка неизвестного параметра в задаче Коши для уравнения в частных производных первого порядка при малых гауссовских возмущениях // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 999-1006.

Повний текст