2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Творчий внесок В. С. Королюка в розвиток теорії ймовірностей

Братійчук М. С., Гусак Д. В., Свіщук А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Стисло викладено основні результати наукової діяльності В. С. Королюка в області теорії ймовірностей та математичної статистики

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 8, pp 1161-1178.

Зразок цитування: Братійчук М. С., Гусак Д. В., Свіщук А. В. Творчий внесок В. С. Королюка в розвиток теорії ймовірностей // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1014-1030.

Повний текст