2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Коментарі до етапі „Творчий внесок В. С. Королюка в розвиток теорії ймовірностей"

Королюк В. С.

Повний текст (.pdf)


Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 8, pp 1179-1181.

Зразок цитування: Королюк В. С. Коментарі до етапі „Творчий внесок В. С. Королюка в розвиток теорії ймовірностей" // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1031-1033.

Повний текст