2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Структурный анализ некоторого класса динамических систем

Кошляков В. Н., Макаров В. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Методика структурних перетворень динамічних систем, запропонована в попередніх роботах першого з авторів, розвивається стосовно систем, що містять неконсервативиі позиційні структури. Методика грунтується па структурному перетворенні, яке дає можливість, ие змінюючи властивостей стійкості вихідної системи, виключити з неї неконсервативиі позиційні члени.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 8, pp 1247-1255.

Зразок цитування: Кошляков В. Н., Макаров В. Л. Структурный анализ некоторого класса динамических систем // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1089-1096.

Повний текст