2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О сильной суммируемости рядов Фурье суммируемой функции

Пачулиа Н. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У метриці $L$ одержано оцінки узагальнених середніх для відхилень часткових сум Фур'є від довільної сумовної функції через відповідні середні її найкращих наближень тригонометричними поліномами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 8, pp 1264-1273.

Зразок цитування: Пачулиа Н. Л. О сильной суммируемости рядов Фурье суммируемой функции // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1103-1111.

Повний текст