2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Статистические критерии для порядка регрессионной модели по единственной серии наблюдений

Шлепаков Д. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано критерій визначення порядку лінійної регресійної моделі за єдиною серією спостережень для випадку нормально розподіленого шуму з нульовим середнім та обмеженою дисперсією. Запропоновано нову статистку рівноваги для моделі з нескінченною (але єдиною) серією спостережень і па її основі побудовано критерій визначення порядку моделі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 8, pp 1315-1320.

Зразок цитування: Шлепаков Д. В. Статистические критерии для порядка регрессионной модели по единственной серии наблюдений // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1148-1152.

Повний текст