2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Экстремальные задачи теории емкостей конденсаторов в локально компактных пространствах. II

Зорий Н. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Продовжується дослідження задачі про мінімум енергії для кондеисаторів, розпочате в першій частині роботи. Конденсатори трактуються в певпому узагальненому сенсі. Основну увагу приділено випадку класів мір, некомпактних у слабкій топології. У випадку позитивно визначеного ядра розроблено підхід до цієї мінімум-проблеми, що грунтується на використанні у відповідних напівметричних просторах знакозмінних мip Радона як сильної, так i слабкої топологій. Отримано необхідні та (або) достатні умови існування мінімальних мip. Для належиим чином визначених екстремальних мip знайдено опис потенціалів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 4, pp 528-554.

Зразок цитування: Зорий Н. В. Экстремальные задачи теории емкостей конденсаторов в локально компактных пространствах. II // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 466-488.

Повний текст