2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод Дзядика розв'язування звичайних диференціальних рівнянь 3 використанням інтерполяційних поліномів Ерміта

Різк М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто апроксимаційно-ітеративний метод В. К. Дзядика у випадку ермітової інтерполяції. Побудовано практичний алгоритм.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 4, pp 569-583.

Зразок цитування: Різк М. М. Метод Дзядика розв'язування звичайних диференціальних рівнянь 3 використанням інтерполяційних поліномів Ерміта // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 501-512.

Повний текст