2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Свойства отношения правдоподобия для считающих процессов в задаче оценивания неизвестных параметров

Линьков Ю. Н., Николаева О. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано асимптотичний розклад логарифма відношення правдоподібності для лічильних процесів у випадку близьких гіпотез. Встановлено властивості нормованого відношення правдоподібності в задачі оцінки невідомого параметра.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 9, pp 1439-1452.

Зразок цитування: Линьков Ю. Н., Николаева О. А. Свойства отношения правдоподобия для считающих процессов в задаче оценивания неизвестных параметров // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1257-1268.

Повний текст