2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ймовірнісне зображення розв'язку однієї задачі математичної фізики

Портенко М. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається багатовимірний віиерів процес з напівпрозорою мембраною, що розташована на заданій гіперплощині. Траєкторії цього процесу є розв'язками стохастичиого диференціального рівняння, яке є деяким узагальненням відомого рівняння Скорохода для дифузійного процесу в обмеженій області з граничними умовами на межі. З допомогою адитивного функціонала від процесу, що має характер локального часу, зроблено випадкову заміну часу в цьому процесі і, як результат, отримано ймовірнісне зображення розв'язків однієї задачі математичної фізики.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 9, pp 1457-1469.

Зразок цитування: Портенко М. І. Ймовірнісне зображення розв'язку однієї задачі математичної фізики  // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 9. - С. 1272-1282.

Повний текст