2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Числові характеристики на множині гетероклінічних точок дифеоморфізмів Морса - Смейла на поверхнях

Власенко І. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для дифеоморфізмів Морса -Смейла на замкнених поверхнях досліджуються властивості числових характеристик гетерокліпічних траєкторій по відношенню до локальної структури прямого добутку в малому околі сідлової періодичної точки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 10, pp 1618-1622.

Зразок цитування: Власенко І. Ю. Числові характеристики на множині гетероклінічних точок дифеоморфізмів Морса - Смейла на поверхнях // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1415-1420.

Повний текст