2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О теоремах типа Силова для конечных групп

Тютянов В. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено новий клас скінченних груп, для якого справедлива D π-теорема.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 10, pp 1628-1633.

Зразок цитування: Тютянов В. Н. О теоремах типа Силова для конечных групп // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1426-1430.

Повний текст