2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про напівскаляриу та квазідіагопальну еквівалентності матриць

Шаваровський Б. З.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для виділеного класу многом леппих матриць $A(x)$ розглядаються перетворення $S А(х) R(x)$ з оборотними матрицями $S$ і $R(x)$, тобто так звані папівскалярно еквівалентні перетворення. Вказано необхідні та достатні умови такої еквівалеінтості матриць. Введено поняття квазідіагональної еквівалентності числових матриць. Знайдено зв'язок між напівскалярною, квазідіагоналною еквівалентностями та проблемою пар матриць.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 10, pp 1638-1643.

Зразок цитування: Шаваровський Б. З. Про напівскаляриу та квазідіагопальну еквівалентності матриць // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 10. - С. 1435-1440.

Повний текст