2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О разрешимости модельной задачи Hele - Shaw в весовых пространствах Гельдера в плоском угле

Базалий Б. В., Васильева Н. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається нестаціонарна крайова задача для рівняння Лапласа в плоскому куті з похідною за часом в граничній умові. Отримано коерцитивні оцінки у вагових просторах Гельдера.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 11, pp 1647-1660.

Зразок цитування: Базалий Б. В., Васильева Н. В. О разрешимости модельной задачи Hele - Shaw в весовых пространствах Гельдера в плоском угле // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1446-1457.

Повний текст