2019
Том 71
№ 8

Всі номери

О сходимости некоторых числовых характеристик вариационных задач Дирихле в переменных областях

Ковалевський О. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено дві теореми, що дозволяють зводити питання про збіжність загальних характеристик варіаційних задач Діріхле в змінних областях до питання збіжності більш простих характеристик цих задач. Описано ситуацію, в якій збіжність більш простих характеристик має місце.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 11, pp 1706-1723.

Зразок цитування: Ковалевський О. А. О сходимости некоторых числовых характеристик вариационных задач Дирихле в переменных областях // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1497-1512.

Повний текст