2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мультивариационные неравенства и операторные включения в банаховых пространствах с отображениями класса $(S)_{+}$

Мельник В. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено теорему існування розв'язків варіаційних нерівностей і операторних включень в банахових просторах з множиннозначними відображеннями класу $(S)_{+}$. Для варіаційних нерівностей обгрунтовано метод штрафних операторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 11, pp 1724-1736.

Зразок цитування: Мельник В. С. Мультивариационные неравенства и операторные включения в банаховых пространствах с отображениями класса $(S)_{+}$ // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1513-1523.

Повний текст