2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Динамические игровые задачи сближения для уравнений дробного порядка

Чикрий А. А., Эйдельман С. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано загальний метод розв'язку ігрових задач зближення для динамічних систем з вольтеррівською еволюцією. Цей метод базується на методі розв'язуючих функцій і використовує апарат теорії багатозначних відображень. Більш детально вивчено ігрові задачі для систем з дробовими за Ріманом-Ліувіллем похідними та регуляризованими похідними Джрбашяна-Нерсесяна (фрактальні ігри) на основі введених тут матричних функцій Міттаг-Леффлера.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 11, pp 1787-1806.

Зразок цитування: Чикрий А. А., Эйдельман С. Д. Динамические игровые задачи сближения для уравнений дробного порядка // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 11. - С. 1566-1583.

Повний текст