2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Про обмежені розв'язки деяких класів двопараметричиих різницевих рівнянь у банаховому просторі

Городній М. Ф., Лагода О. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано критерії існування обмежених розв'язків деяких класів лінійних двопараметричних різницевих рівнянь з операторними коефіцієнтами у баиаховому просторі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 12, pp 1834-1840.

Зразок цитування: Городній М. Ф., Лагода О. А. Про обмежені розв'язки деяких класів двопараметричиих різницевих рівнянь у банаховому просторі // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 12. - С. 1610-1614.

Повний текст