2019
Том 71
№ 11

Всі номери

$V$-граничний аналіз векторнозначних відображень

Когут П. І., Рудянова Т. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для довільної напрямленості відображень, які означені на підмножинах хаусдорфового простору $(X, τ)$ і діють в напіввпорядкованнй тілесним конусом $Λ$ векторний топологічний простір $(Y, τ)$, вводиться поняття $V$-границі. Досліджено топологічні та секвенційні властивості $V$-граничних відображень, встановлено достатні умови їх існування. Наведені результати можуть бути покладені в основу процедури усереднення задач векторної оптимізації.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 12, pp 1896-1912.

Зразок цитування: Когут П. І., Рудянова Т. М. $V$-граничний аналіз векторнозначних відображень // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 12. - С. 1661-1675.

Повний текст